landslaget liten NNHSlogo
No events
tirsdag, 11 august 2015 22:00

Prosjekt ungheststasjoner

 løpere 098 copi

Prosjektet «Ungheststasjoner» er nå klart til å sette i gang!

På initiativ fra aktører i miljøet har hovedstyret i vår og sommer jobbet med å starte et forprosjekt med ungheststasjoner rundt i landet. Vi søkte hestehjelpskassa om midler til å sette i gang et forprosjekt med en prosjektperiode for 1 år, og fikk innvilga kr. 100.000. Det ble avholdt et planleggingsmøte 7 august mellom de aktuelle ungheststasjonene og hovedstyret, der det ble utarbeida prosjektbeskrivelse, budsjett, innhold, priser og kontrakter.

De overordna målene for prosjektet er å:
- Utprøve en ordning med etablering av ungheststasjoner, der føll og unghester får et rimelig tilbud med oppstalling og stell. Målet er å skape et mellomledd som kan lette byrden for oppdretterne, øke bedekningstalla og klargjøre unghester for videre utdanning og/eller salg.
- Samle erfaringer til å etablere varige ungheststasjoner.
- Registrere beskrivelser av unghestene i prosjektet.

Forprosjektet skal vare fra august 2015 til august 2016, og det skal bygge et grunnlag for å søke midler om videre finansiering fra neste høst. Det vil i slutten av prosjektperioden gjøres en evaluering av nytteverdien av opplegget, slik at det kan gjøres nødvendige endringer inn i et større prosjekt.

I forprosjektet er det tre staller som skal fungere som ungheststasjoner:
- Stall Kjærnes, Balsfjord, Troms v/Inger Gåre
- Myrmo unghest, Steinkjer, Nord-Trøndelag v/Ingunn Djuplasti
- Gudruns ungheststasjon, Vikersund, Buskerud v/Gudrun Bøhler

Landslaget for nordlandshest/lyngshest er ansvarlig for forprosjektet, men hver ungheststasjon står ansvarlig for sin drift. Tilbudet er delvis finansiert gjennom midlene fra hestehjelpskassa, delvis av egenbetaling fra brukerene og delvis dugnadsinnsats fra stallene selv. Hovedstyret bidrar med administrative ressurser knytta til søknader om midler, dokumentasjon, registrering og rapportering.

Unghestene som tas inn i ungheststasjonene vil få oppfølging, stell og trening i henhold til sin alder.
Det vil i forprosjektet bli tatt inn åringer etter beitesesong 2015, og føll etter avvenning ved juletider. Den ansvarlige for hver stasjon registrerer månedlig beskrivelser av unghestenes adferd og utvikling. Som eier av forprosjektet kan Landslaget for nordlandshest/lyngshest lagre og bruke registreringene slik de finner det hensiktsmessig, derav også deling med forskningsinstanser.

Ungheststasjonene står selv fritt til å velge hestene de tar inn ut fra følgende kriterier:
* Unghester fra oppdrettere har prioritet.
* Medlemmer av organisasjonen har prioritet.
* Føllene skal være registrert i A-registret.

Brukerene av ungheststasjonene betaler en egenandel som vil være subsidiert av prosjektet, men det vil være noe variasjon i pris på de tre stasjonene grunnet ulike priser og tilgang på grovfôr i de ulike landsdelene.

Vi ber alle interesserte unghesteeiere kontakte ungheststasjonene direkte for mer informasjon.

Inger Gåre, Balsfjord, Troms.  mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  mob: 971 83 464
Ingunn Djuplasti, Steinkjer, Nord Trøndelag.  mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  mob: 924 50 139
Gudrun Bøhler, Vikersund, Buskerud.  mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. mob: 971 53 584

 

Sist redigert torsdag, 13 august 2015 06:58

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm