landslaget liten NNHSlogo
No events
tirsdag, 28 juli 2015 22:00

Endringer i produksjonstilskudd

Nytt fra jordbruksoppgjøret vedrørende hest.

Det ble i jordbruksoppgjøret 2015 gjort en del endringer i jordbruksavtalen. Det to følgende punktene er henta fra "Veiledningshefte - Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket":

1.5.3 Husdyrtilskudd til unghest er avviklet
Det gis ikke lenger husdyrtilskudd for hest under 3 år.

1.5.6 Ny tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser
Den nasjonale tilskuddsordningen for bevaringsverdige storferaser skal utvides til også å omfatte småfe og hest. Landbruksdirektoratet er gitt i oppgave å utfrme et utkast til forskrift for tilskuddsordningen i samarbeid med Norsk Genressurssenter, slik at den kan iverksettes fra søknadsåret i 2016 med utbetaling i 2017. Tiltaket skal dermed ikke inngå i RMP (regionalt miljøprogram) fra søknadsåret 2016.

 

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm