Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Hovedstyret

 

 

 

Hovedstyrets planer og arbeidsoppgaver for 2010

 

 

·        Representere Landslaget i Norsk Hestesenters representantskap og andre relevante organisasjoner og myndigheter og behandle saker og svare på henvendelser fra ovennevnte institusjoner

 

 

·        Delta i og ivareta Landslagets interesser i samarbeidsprosjekter angående forskning for de særnorske rasene og følge opp hesteforskningen i Norge generelt. Spesiell oppmerksomhet på ”KMB-prosjekt for de særnorske rasene”.

 

 

·        Oppmuntre til deltakelse i ponnitrav med nordlandshest/lyngshest generelt. Bidra med avvikling av NM i trav for N/L-hest på Sørlandet i sommer.

 

 

·        Hovedstyret vil, i samarbeid med Landslaget for Dølehest og Norges Fjordhestlag engasjere seg i prosjektet ”Fokus Unghest”. Dette er et viktig tiltak som på sikt kan bedre markedssituasjonen. Søke andre muligheter for finansiering

 

 

·        Arbeide aktivt for å nyttiggjøre samarbeidsavtalen med Agria Dyreforsikring til beste for lokallagene og medlemmene

 

 

·        Legge til rette for og oppmuntre til aktivt bruk og deltakelser i kurs og konkurranser og oppvisninger med våre hester

 

 

·        Disponere tilskuddet til avlsfremmende tiltak for vår rase på beste måte, og arbeide for å øke tilskuddet

 

 

·        Videreføre og videreutvikle samarbeidet med Norges Fjordhestlag og Landslaget for Dølehest og oppmuntre til slikt samarbeid på lokalt nivå

 

·        Arbeide for å styrke lagets økonomi, blant annet ved å få flere annonsører i Rimfakse

 

 

·        Vurdere konkrete opplysnings- og informasjonstiltak for å gjøre rasen bedre kjent og derved øke utbredelsen . Vurdere muligheten for å utgi ny presentasjonsbrosjyre.

 

 

·        Løpende vurdere behovet for opprettelse av flere lokallag der det er naturlig og ønskelig

 

·        Gjennom premiering og andre tiltak oppmuntre N/L-hesteiere til å delta på stevner og utstilliger, og lokallagene til å arrangere konkurranser, kurs og andre arrangementer, gjerne gjennom samarbeid med andre

 

 

·        Medlemsutviklingen i laget er ikke tilfredsstillende. Hovedstyret vil derfor vurdere om andre metoder enn vanlig medlemsverving kan være aktuelle. Det er også viktig å ta vare på de medlemmene som verves