landslaget liten NNHSlogo
No events

Styremøter referater dokumenter 10 -12

Desember 2012:

Styremøte hovedstyret 13 desember

November 2012:

Styremøte hovedstyret 14 november

Oktober 2012:

Styremøte hovedstyret 25 oktober

September 2012:

Styremøte hovedstyret 25 september

August 2012:

Styremøte hovedstyret 27 august

Juli 2012:

Styremøte hovedstyret 31 juli
Styremøte hovedstyret 3 juli

Juni 2012:

Informasjonsartikkel studien "Lynne - hva er det" av Hanne Fjerdingby Olsen, UMB.

Mai 2012:

Styremøte hovedstyret 29 mai

April 2012:

Styremøte hovedstyret 10 april.
Styremøte hovedstyret 24 april.

Mars 2012:

Landsmøtet

Februar 2012:

Styremøte hovedstyret 14 februar 2012

Styremøte hovedstyret 7 februar 2012

Brev til lokallagene om vervekampanje 2011

Januar 2012:

Styremøte Landslaget 17 januar 2012

Svarbrev fra Norsk Hestesenter vedrørende publisering av utstillingsresultater
(svar på dette brev fra Landslaget av oktober 2011)

HØRINGSUTTALELSE HANDLINGSPLAN NASJONALE RASER NOVEMBER 2011
(Landslagets høringssvar)

Høringssvar handlingsplan nasjonale raser - fra Landslaget for Dølahest.
Høringssvar handlingsplan nasjonale raser - Genressurssenteret.
Høringssvar DNT

2010 - 2011: Dokumenter, referater, brev, høringsuttalelser.

STYREMØTER oppdatert 17.11.2011
Statutter for NM

LANDSMØTER oppdatert 31.05.2011
Styresammensetning i lokallagene
TILSKUDDSORDNINGER

FOKUS UNGHEST
Referat fra møte i styrings/arbeidsgruppa 28.10,09
Status pr okt.09
Statistikk deltagelse pr okt.09

Rapport Undersøkelse Patella Catching N/L hest
HANDLINGSPLAN TIL HØRING - FRIST 20.10.2011
HANDLINGSPLAN SÆRNORSKE RASER

Svar på klage ang UB lagt inn 01.02.2011
Klagebrev til mattilsynet ang UB lagt inn 13.01.2011
Brev fra NHS ang UB 2011 lagt inn 07.01.2011
Svarbrev fra NHS ang UB 2011 lagt inn 14.12.2010
Klagebrev til NHS ang UB 2011 lagt inn 02.12.2010

Rapport om sertifisering av hestesentre mottatt som høringsinstans fra Norsk Hestesenter
Endelig rapport - Utredning om de nasjonale sentrene (Fladmark, Ilseng og Fossum)
Høring – Utredning om de nasjonale sentrene (NHS)
Høringsuttalelse til utredningen om de nasjonale hestesentrene (Landslagsstyret)

Møte med Landslaget ang patella 08.06.10
Undersøkelse for catching av patella under utstillinger NID 25.06.10

Brev fra NHS vedr. handlingsplan særnorske raser 29.09.10

Representantskapsmøte NHS 2010
Referat fra fellesmøtet i Sikkilsdalen 2009
Fellesmøte Sikkilsdalen særnorske raser 29.10.10
Fellesmøte Sikkilsdalen ALLE raser 29.10.10

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm