landslaget liten NNHSlogo
No events

Årsmøtet i avlslaget for Nordlandshest på Helgeland ble avholdt på Fru Haugans Hotell i Mosjøen den 26. februar 2011.
Til stede var 8 medlemmer, Lene Borgan, Siri Flaat, Lise Aanensen, Ågot Risem, Randi Mikalsen, Per Heimstad, Svein Ravatsås og Jørgen Borgan.

Sak 1. Åpning, innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2. Møteleder ble Jørgen Borgan, referent Lise Aanensen. Alle tilstedeværende skriver under protokollen

Sak 3. Årsmelding ble gjennomgått av Jørgen Borgan. Kommentert at medlemstallet ser ut til å være nedadgående. Årsmeldinga ble godkjent

Sak 4. Regnskap og budsjett ble gjennomgått av møteleder. Det ble registrert at det ikke er sent ut regning til hoppeeierne for slippet på Tjøtta 2010. Regnskapet var godkjent av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

Sak 5. Fastsettelse av kontingent, styret foreslår ingen endring. Kontingenten ble fastsatt til kr. 320 for hovedmedlem og kr. 220 for familiemedlem uten eget tidsskrift, det vil si uendret.

Sak 6. Leie av hingst sommeren 2011. Det har vært nedadgående interesse for slippet på Tjøtta. En del rot med dårlige gjerder og tjuvparring av andre hopper. Beitet ligger for nært annet hestebeite. Årsmøtet foreslår at laget leier hingst, men at slippet lokaliseres et annet sted. Daglig tilsyn må organiseres bedre. Siri og Randi skal til NNHS på hingsteutstilling i vår. De tar ansvar for å jobbe videre med saken.

Sak 7. NM for Nordlandshest/Lyngshest i Skien 29. – 31. juli 2011.Laget håper at det også i år vil være deltakere fra lokallaget på Helgeland og årsmøtet foreslår at medlemmer som ønsker å delta søker lokallaget ved styret om støtte til deltakelse, transport osv. Styret avgjør hvor mye hver enkelt kan få i tilskudd.
Det er usikkert hvor stor interesse det er for å delta på NM, men det kom opp forslag fra Per Heimstad om å arrangere treningshelg hos Maybrit og Geir Gyth i Mosjøen. Det ble antydet et beløp på 3-4000 totalt for ei slik helg. Dette skal ikke være ei unghestsamling men ei trening med fokus på konkurranseøvelser. Per følger opp dette.

Sak 8. Helgelandsmesterskap 2011. Erfaringsmessig blir det mye arbeid på få personer ved slike arrangement og årsmøtet foreslår at alle deltakere må ha med seg en person som kan hjelpe til under arrangementet.
Det er usikkert om det nye anlegget på Landbruksskolen i Mosjøen er klart til bruk når vi eventuelt skal ha stevnet. Det er mulig å ha stevnet i Sandnessjøen. Mulig å leie ridehall på Solvoll, men de har ikke hindermateriell. Sørrabanen (der vi hadde stevnet i 2009) er fin, med alle fasiliteter bortsett fra hallmulighet. Årsmøtet foreslår at vi tar sikte på et stevne i Sandnessjøen 3. – 4. september, men Styret må ta på seg å finne noen som kan ta ansvar for arrangementet.

Sak 9. Valg:
Valgkomiteen har hatt litt problem med å få tak i sittende styremedlemmer som er på valg. Sittende leder har gitt beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg. Årsmøtet kom fram til følgende forslag:
Leder, Frank Saus
Styremedlem Siri Flaat
Styremedlem Randi Mikalsen
Frank Saus ble kontaktet på telefon og sa seg villig til å gå inn som leder.

Styret 2011 består etter dette av:
Leder, Frank Saus (ny)
Styremedlem Siri Flaat (ny)
Styremedlem Randi Mikalsen (ny)
Styremedlem (kasserer) Dag Breines (ikke på valg)
Styremedlem Christine Nilsen (ikke på valg)

Varamedlemmer i nummerrekkefølge:
1. Lena Steinslett – 2. Lise Aanensen -3. Per Heimstad – 4. Jørgen Borgan

Aktivitetsutvalg, Årsmøtet bestemte at vi avvikler aktivitetsutvalget og overlater til styret å ta seg av den aktiviteten vi har.

Valgkomite, Birgit Bjørsvik (leder), Magnar Perjord, Unni Saus (ny)

Revisor, Øystein Dalen

Utsending til landsmøtet på Gardermoen den 25.– 27. mars.: Siri Flaat (Frank Saus deltar som kasserer for landslaget).

Årsmøtet ble avsluttet med felles middag på hotellet.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm