landslaget liten NNHSlogo
No events

Det er nytt skjema for eksteriørdømming i år. Nå kan halvpoeng brukes. Poengene for avkom og holdbarhet er tatt ut. Momentene er nå; rasetype og preg, kroppbygning og muskulatur, bein og beinkvalitet , bevegelser, helhet eksteriør, bruksegenskaper, lynne, veterinær/helse.

Klasse 2a

Trollvik Vahkar 06-3683, Rød
e. Oksnes Ville 01-3507
u. Trollvik Ragna 96-3624
ue. Ritar 92-3553
Eier: Geirmund Vik
Ut av utvidet bruksprøve pga ulykke.
Kåret for 2011Poiken 06-3545, Rød
e. Svarvar Fieger 02-3601
u. Laukslettas Miranda 97-3632
ue. Trollsvarten 91-3609
Eier: Hans Petter Berglund
Poeng: 8-8-7,5-7-7,5-8,5-10-10
Mål: 137,5-147-162-19-6,9
Utvidet bruksprøve: 8,5
2.pr kvalitet 2

Ravinas Silver 07-3643, Sølvsvart
e. Ravinas Bajas 01-3553
u. Sunde Shany 03-3564
ue. Siljar 98-3541
Eier: Jan-Arne Waltenberg
Poeng: 8-8-6-6,5-7-8,5-9-10
Mål:130,5-142-165-18-6,4
Utvidet bruksprøve: 8,5
3.pr

Reisa Svarten 07-3563, Svart
e. Markaprinsen 03-3583
u. Årra 92-3560
ue. Burus 121
Eier: Geirmund Vik
Poeng: 7-7-6,5-7-7-8,6-10-10
Mål:137-147-172-19-6,9
Utvidet bruksprøve: 8,6 (årets beste)
3.pr, kvalitet 3 (stilt i kvalitet pga beste UB)

Reisa Riddu 07-3505, Rød
e. Svarvar Fieger 02-3601
u. Reisa Yr 04-3510
ue. Kimo 91-3571
Eier: John Geir Austvik
Poeng: 6,5-6-6,5-7-6,5-7,8-8-10
Mål:138-149-156-19-6,8
Utvidet bruksprøve: 7,8
0.pr

Bjørke Brage 07-3589, Rød
e. Rekelands Brage 02-3509
u. Bjørkeprinsessa 01-3518
ue. Bastian 96-3591
Eier:Peter Brunvold og Runo Berglund
Poeng: 9-9-8-8,5-8,5-7,6-8-10
Mål: 138-148-169-18,5-6,6
Utvidet bruksprøve: 7,6
2.pr, kvalitet 1


Klasse 2b

Sjåvoll Sjarmøren 07-3597, rød
e.Hammern 96-3623
u.Storhaugs Sjarmi 99-3524
ue.Kimo 91-3571
Eier:Helene B Halvorsen
Poeng: 9-9-8-7,5-8-7-9-8
Mål: 135-141-159-18-6,7
Kjøreprøve: 5-6-7-7-7 = 32
Kåret, kvalitet 1


Klasse 3

Reisa Borken 08-3505, Borket
e. Markaprinsen 03-3583
u. Trollvik Riidi 04-3636
ue. Oksnes Røder 99-3545
Eier: John Geir Austvik og Irina Cherkasova 
Poeng: 8-7,5-8-7-7,5-9-10-10
Mål: 136,5-147-163-19,5-6,9
Tømmekjøring: 8-9-8-9-9
Kåret

Jo 08-3551, Rød
e. Sørgards Sotar 03-3591
u. Trollrosa 97-3528
ue. Trollvin 89-3505
Eier: Katrine Lunde
Poeng: 6-6-6,5-6-6-8,5-10-10
Mål: 136,5-145-155-18,5-6,9
Tømmekjøring: 7-8-9-8,5-8,5
Ikke kåret

Fagerrauen 08-3563, Rød
e. Waltenberg Jard 04-3603
u. Fina 97-3588
ue. Kimo 91-3571
Eier: Geirmund Vik
Poeng: 7,5-8-7-8-7,5-8-10-10-
Mål: 134-142-157-18-6,4
Kjøreprøve: 7,5-7,5-8-8-8 = 39
Kåret

Holands Rodeo 08-3553, borkskimmel
e.Søbergprinsen 03-3615
u.Elverhøys Furia 04-3538
ue.Rimfaks fra Moan 98-3513
Eier: Rebecca K Strøm og Stian Jakobsen
Poeng: 7-7-7-7,5-7-8-9-8
Mål: 134-143-168-18,5-6,5
Tømmekjøring: 7-8-8-8-8
Kåret


Elverhøys Vamp 08-3559, sølvsvart
e.Søberg Prinsen 03-3615
u.Carmy 91-3598
ue.Frøyvåk 126
Eier: Camilla Floer Olsen
Møtte ikke

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm