landslaget liten NNHSlogo
No events

Referat fra årsmøte

                 Gjesdal, 19.02.17                

 

1.  Åpning av årsmøtet ved Arvid Reiersen

2.  Valg av møteleder – Arvid Reiersen

     Valg av referent – Marianne Seim Haaland

     To til å underskrive protokollen – Aina Iren Skretting og Lise Åmodt

3.  Antall stemmeberettiga 13 stk. Fremmøtte: 14 stk.

4.  Innkalling og saksliste til årsmøte ble godkjent

5.  Årsrapporten, ble godkjent.

6.  Regnskapet ble godkjent.

7.  Innmeldte saker:

     Kontingent for 2018. Enstemmig for å beholde dagens kontingent.

     Kr. 350 for enkeltmedlem og kr.500 for familie

8. Valg av styre for 2017:

    Valget ledes av valgkomiteens leder Ane Hatteland Nese

     

      Leder: Arvid Reiersen 1. år gjenvalgt

      Styremedlem: Johan Nesvik 2 år ny

      Styremedlem: Linda Abusland erstatter Jostein Langvik 1 år ny

      Styremedlem: Asbjørn Larsen 2 år ny

      Varamedlem med møteplikt: Lise Åmodt. 1 år ny

      Varamedlem med møterett: Ane Hatteland Nese 1 år ny

      

      Valgkomite:

      Aina Iren Skretting 3 år ny

      Revisor: Jostein Langvik 1. år

      Alle ble enstemmig valgt

     

       Styret for 2017 er:

       Leder: Arvid Reiersen 

       Styremedlem: Janne Orstad

       Styremedlem: Johan Nesvik

       Styremedlem: Asbjørn Larsen

       Styremedlem: Linda Abusland

       Varamedlem: med møteplikt: Lise Åmodt

       Varamedlem: med møterett: Ane Hatteland Nese

9.    Valg av utsending til Landsmøte:

       Arvid valgt som utsending.

10.  Budsjett:

       Budsjettet ble godkjent.

        

Årsmøte slutt

      

Flest Startende i 2016

 

Travbane aktiviteter

  1. Vilde Orstad med Felix: 19 løp.
  2. Camilla Aakhus med Fennefoss Ylving: 10 løp.

Kun to premierte, på grunn av at det bare var de som hadde meldt inn.

 

Andre aktiviteter

1. Linda Abusland med Lyngtussa: 13 stevnedager

      2. Sigrid Høgevold med Mille: 5 stevnedager

2. Silje Mydland med Gonagaslas Beaivvas:5 stevnedager

Underskrift:………………………………….og …………………………………                 

            Aina Iren Skretting                             Lise Åmodt       

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm