landslaget liten NNHSlogo
No events

Referat fra Styremøte 29.03.16     

                                                                                                                                            

Tilstede: Arvid Reiersen, Janne Orstad, Johan Nesvik og Marianne Seim Haaland

  1. Gjennomgang av saker til Landsmøte, dette er saker vi ønsker å kommentere.
  • Program for Landsmøte

-         Det er avsatt 2 timer til årsmøte, dette er for liten tid. Dette må det protesteres på.

  • Årsmelding 2015

-         «Hovedstyret har hatt 14 protokollførte styremøter i 2015. I tillegg har hovedstyret hatt flere diskusjonsmøter for å drøfte ulike pågående saker». I følge vedtekter skal hovedstyret føre protokoll over sitt arbeid:

§ 5. Hovedstyret

  1. Hovedstyret leder landslagets virksomhet etter disse vedtekter og etter pålegg og vedtak  som er gjort på landsmøtet. Hovedstyret fører protokoll over sitt arbeid. 

Her savner vi referat fra diskusjonsmøtene og hvem som har deltatt.

-         NNHS. «Det ble der enighet om at organisasjonen skulle levere en liste over hva organisasjonen ønsker at NNHS skal gjøre for rasen både på kort og på lang sikt».

Har lokallagene blitt involvert her i forhold til å komme med ønsker, siden det her henvises til organisasjonen, så tolker vi det som hele organisasjonen, som er hele landslaget som involverer hovedstyret og lokallagene.

Vi har ikke fått noen spørsmål om dette.

-         «Under ponnilandsleiren på Sørlandet travpark ble det utdelt dekken fra landslaget til de tre beste ponnitraverene av vår rase». Vi hadde med Vilde Orstad og Felix, de satte norgesrekord men fikk ikke dekken.

 

  • Regnskap og Budsjett

-         Budsjett 2016 inneholder regnskap for 2015 dette stemmer ikke med regnskapet for 2016. Hva er det som gjør dette?

  • Planer og oppgaver

-         Forslag om felles medlemsregister. Dette høres ut som et godt forslag men hvordan skal det finansieres. Vi ønsker også oversikt over hvem det er som ikke fornyer medlemskapet, slik at vi kan prøve å påvirke.

-         Testing av sølvgen hos alle føll, dersom dette blir påbudt så må dette være kostnadsfritt for oppdretter. Bør vurdere behovet. Det bør inn i avlsplanen at sølv på sølv ikke må forekomme

-         Få svar på blå øyd hvit undersøkelsen og sokker på frambein se planer for 2015, vedtatt på landsmøte 2015

  • Innkomne saker til landsmøte

-         Sak 1 fra Øst.: Landsmøte skal godkjenne avlsplanen, men det blir nok litt vanskelig at landsmøte skal fastsette avlsutvalgets oppgaver.  Avlsplanen skal ut på høring til lokallagene så arbeidet med avlsplanen blir påvirket av lokallagene og av hovedstyret.

Denne saken kan ikke stemmes over uten å dele den i to saker. Dersom den ikke kan deles så bør en stemme for Øst sitt forslag. For mener godkjenning av avlsplan på Landsmøte bør være overordnet her.

-         Sak 2 fra Øst: Dette må opp på landsmøte og diskuteres. Vi mener at det her er utført en ulovlig prisstigning på pris for å bruke egen hingst på egen hoppe. Slike avgifter må godkjennes av Landsmøte. Støtter denne saken fra Øst.

-         Sak 3 fra oss, angående hester som skal inn i EVA, trekker dette.

-         Sak 5: Angående årsmøteperiode. Vi støtter hovedstyrets forslag, om at årsmeldingen følger landsmøteperioden.

  1. Unghest utstilling på Forus travbane

Arvid og Johan tar ansvar for aktiviteten vi skal ha på utstillingen

Vi må ha tre i kiosken, Lise Åmodt og Ane Hatteland Nese har meldt interesse for å hjelpe til i kiosken.

Vi ønsker ikke å ha et kiosk lager.

De sjekker om vi skal ha Fokus unghest utstilling

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm