landslaget liten NNHSlogo
No events

 

Referat fra Styremøte 09.02.16                                                                                                                                                  

Tilstede: Arvid Reiersen, Janne Orstad, Johan Nesvik, Jostein Langvik

og Marianne Seim Haaland

 

1.       Konstituering:

Nestleder: Janne Orstad . Sekretær og Kasserer: Marianne Seim Haaland.

 

2.       Brev fra Kerstin:

Kerstin takker det gamle styret for samarbeidet. Ho kom også inn på en del som ikke var så hyggelig, dette ble tatt til ettertanke.

 

3.       Innkalling til årsmøte i Samarbeidsutvalget for hest i Rogaland

Arvid og Johan reiser på dette møtet 10.02.16

 

4.       Kommunikasjon:

Styret ønsket å kommunisere via mail i stedet for face book, fb siden blir lagt ned.

 

5.       Vedtektsendringen og saker til Landsmøtet:

Marianne setter opp et dokument som vi sender til hovedstyret. Blir sendt ut til styret for godkjenning før det blir sendt til hovedstyret.

 

6.      Styret ønsker å ha en form for aktivitet siste søndag i hver måned.

           Nærmere informasjon senere

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm