landslaget liten NNHSlogo
No events

 

Referat fra årsmøte

                 Gjesdal, 07.02.16                

 

1. Åpning av årsmøtet ved Kerstin Refvem

2. Valg av møteleder – Maiken Hetland

     Valg av referent – Marianne Seim Haaland

    To til å underskrive protokollen – Janne Orstad og Lise Åmodt

Tellekorps, Arne Aasen, Silje Mydland og Aina IrenSkretting

3. Antall stemmeberettiga 20 stk. Fremmøtte: 21 stk.

4. Innkalling og saksliste til årsmøte og saksliste ble godkjent

5. Årsrapporten, ble godkjent med disse endringene:

Ridning på Bjerkreimsmarken var på lørdagen den 26. september.

Arvid informerte om sin oppdrags kjøring, Dette er nå ført inn i årsrapporten.

Prins Amor har deltatt på 3 distanseritt, med ulike ryttere, dette er nå ført inn i årsrapporten

Ane Hatteland Nese deltok på føllmønstring med Nesse Aurora, dette er nå ført inn i årsrapporten

Utstillingsresultater, ønske fra medlemmene å ha dette i årsrapporten. De som har vært med på

utstillinger sender beskjed til sekretæren.

    

6. Regnskapet ble godkjent med disse endringene:

Ønskelig at regnskapet gjenspeiler budsjettet, dvs. at postene i regnskapet er de samme som i

budsjettet og at de står på linje vedsiden av hverandre. Slik at det blir lettere å se om det er store

avvik fra budsjett til regnskap.

7. Innmeldte saker:

Medlemskontingent: Forslag, vi følger det som kom opp på landsmøte 2014. Familiemedlemskap gjelder familiemedlemmer med samme registrerte Folkeregister adresse. Øvre aldersgrense 22 år. Vedtatt at dette forblir slik, helt til det eventuelt kommer nytt forslag om dette.   

Premie for flest starter i offisielle stevner: Vedtatt at det blir stevnedager, helt til det kommer nytt

     Forslag.  

Navne endring: Skal vi bytte til nordlandshest/lyngshest Rogaland og Agder:

Styret tar dette videre og arbeider ut et forslag som er sammenlignbart med de andre lokallagene.

Dette vi bli tatt opp på neste årsmøte i lokallaget dersom styret ønsker å bytte.

Forslag: Resursperson. Foreslår at Kerstin Refvem får ansvar for å følge opp relevante høringer, som har betydning for rasen. Ved behov for diskusjon, utover vårt lag så tar ho kontakt med andre lokallagsledere. Dette skjer i samarbeid med vårt styre.

Styret ønsket å trekke inn ønskede resurspersoner ved behov, forslaget falt.

8. Kontingent for 2017. Enstemmig for å beholde dagens kontingent.

9. Valg av styre for 2016:

    

     Leder: innstilt fra valgkomiteen: Kerstin Refvem Benkeforslag på Arvid Reiersen

     Avstemming. Arvid 11 stemmer Kerstin 9 stemmer

     Arvid Reiersen ny leder. 1 år

     Styremedlem: Marianne Seim Haaland 1 år (1 år for å utligne at det blir mange på valg samtidig)

     Styremedlem: Jostein Langvik 2 år (gjenvalgt)

     Styremedlem: Janne Orstad 2 år

     Varamedlem med møteplikt: Johan Nesvik. 1 år

     Varamedlem med møterett: Asbjørn Larsen 1 år

     Valgkomite:

     Ane Hatteland Nese 1 år

     Jarle Åmodt 2 år

     Silje Mydland 3 år

        

     Revisor:

     Revisor: Ole Gjesdal. 1 år gjenvalgt    

      

       Styret for 2016 er:

 

       Leder: Arvid Reiersen

       Styremedlem: Jostein Langvik

       Styremedlem: Marianne Seim Haaland

       Styremedlem: Majken Hetland        

       Styremedlem: Janne Orstad

       Varamedlem: med møteplikt: Johan Nesvik

       Varamedlem: med møterett: Asbjørn Larsen

10. Valg av utsending til Landsmøte:

       Arvid som er leder i avlsutvalget er derfor utsending. Han representerer oss på landsmøtet med

       fullmakt frå styret.

11. Budsjett:

       Budsjettet ble godkjent.

              

12. Valg av representant til samarbeidsutvalget for hest og utstillingsnemda:

       Arvid Reiersen og Johan Nesvik er våre representanter der.

13. Eventuelt

       Innkommet brev fra Ella Helland:

Konklusjonen her ble at deltagere på årsmøte ønsket mer aktivitet og helst opplyst i en hel eller

halvårsplan. Fikk også bekreftet at avlen går mot allsidige bruksdyr.

      

       Kerstin leser brev: Går arbeidet rett vei for hesterasene vår?

       Åpent brev til medlemmene i Landslaget for nordlandshest/lyngshest av Birgit D. Nielsen, medlem

       i alslaget for lyngshest i Troms og Geirmund Vik, æresmedlem i Landslaget for

       nordlandshest/lyngshest. Brevet ligger i nettsiden Lyngshestlandet.

    

       Viktig tema, det ble litt diskusjon rundt brevet og styret ble bedt om å jobbe videre med disse

       temaene.

       Styret fikk også i oppgave å se videre på EVA f.eks., blir alle foundere lagt inn?

   …………………………………………………………………………………………………….

      

Flest Startende i 2015

 

Travbane aktiviteter

 

  1. Vilde Orstad med Felix: 18 starter
  2. Camilla Aakhus med Fennefoss Ylving: 8 starter.

 

Kun to premierte, på grunn av at det bare var de som hadde meldt inn offisielle løp.

 

Andre aktiviteter

 

         1. Sigrid Høgevold med Mille: 11 starter

2. Linda Abusland med Lyngtussa:  7

3. Silje Mydland med Gonagaslas Beaivvas:3 starter

3. Marie Håland med stokka Balder: 3 starter

 

Underskrift:……………………………………………..og …………………………………………………………….

                      Janne Orstad                              Lise Åmodt      

 

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm