landslaget liten NNHSlogo
No events

 

     Referat fra årsmøte

                 Gjesdal, 28.02.15                

 

1. Åpning av årsmøtet ved Kerstin Refvem

2. Valg av møteleder – Jostein Langvik

     Valg av referent – Marianne Seim Haaland

    To til å underskrive protokollen – Ella Helland og Lise Åmodt

3. Antall stemmeberettiga 10 stk. Fremmøtte: 12 stk.

4. Innkalling til årsmøte og saksliste ble godkjent

5. Årsrapporten ble godkjent.

    

6. Regnskapet ble godkjent.

7. Innmeldte saker:

Medlemskontingent: Forslag, vi følger det som kom opp på landsmøte 2014. Familiemedlemskap gjelder familiemedlemmer med samme registrerte Folkeregister adresse. Øvre aldersgrense 22 år. Enstemmig vedtatt.   

Premie for flest starter i offisielle stevner: 

     Innkommet forslag: Skal vi ha stevnedager i stedet for stevnestarter.  Enstemmig vedtatt.

     Innkommet forslag: Skal distanse bli slått saman med løp (trav og galopp). 

                                 Enstemmig mot dette forslaget, vi fortsetter derfor med inndeling som før.               

     Innkommet forslag: Skal vi ha stevnestøtte: Enstemmig for å legge stevnestøtte på is. til vi har

                                  bedre økonomi.

8. Kontingent for 2016. Enstemmig for å beholde dagens kontingent.

9. Valg:

    

     Leder: Kerstin Refvem. 1 år gjenvalgt.

     Styremedlem: Maiken Hetland 2 år gjenvalgt

          

     Varamedlem med møteplikt: Janne Orstad. 1 år gjenvalgt

     Varamedlem med møterett: Marta Lyngheim Olsen. 1 år gjenvalgt

     Valgkomite:

     Arvid Reiersen 3 år gjenvalgt

        

     Revisor:

     Revisor: Ole Gjesdal. 1 år gjenvalgt
    

       Styret for 2015:

 

       Leder: Kerstin Refvem

       Styremedlem: Jostein Langvik

       Styremedlem: Marianne Seim Haaland

      Styremedlem: Majken Hetland        

       Styremedlem: Fatima Aakhus

       Varamedlem: med møteplikt: Janne Orstad

       Varamedlem: med møterett: Marta Lyngheim Olsen

       Valgkomité:

       Ellen Nordbustad 1 år, Torleif Fennefoss 2 år, Arvid Reiersen 3 år  

       Revisor: Ole Gjesdal

10. Valg av utsending til Landsmøte:

       Kerstin Refvem

11. Budsjett:

       Budsjettet ble godkjent med endringer.

       Endring:

       Enstemmig vedtak: Styret for 2015 får dekket dagpakke for Landsmøtet.

      

12. Valg av representant til samarbeidsutvalget for hest og utstillingsnemda:

       Kerstin Refvem og Janne Orstad ble valgt, som et arbeidsutvalg. De skal se nærmere på driften av

       Samarbeidsutvalget for hest og utstillingsnemda for Øksnevad.

  

…………………………………………………………………………………………………….

      

Flest Startende i 2014

 

Travbane aktiviteter

 

  1. Camilla Aakhus med Fennefoss Ylving. 19 starter.
  2. Vilde Orstad 4 starter med Felix

 

Kun to premierte, på grunn av at det bare var de som leverte antall starter innen fristen.

 

Andre aktiviteter

 

         1. Ingeborg Flaate med Ruskens Solve. 16 starter.

         2. Sigrid Høgevold med Mille. 14 starter.

         3. Lise Åmodt med Amor. 1 start

        

 

 

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm