landslaget liten NNHSlogo
No events

15.02.14 Eldhuset - Vikeså

1. Åpning av årsmøtet ved Torleif Fennefoss

2. Valg av møteleder – Torleif Fennefoss

Valg av referent – Marianne Seim Haaland

To til å underskrive protokollen – Ingeborg Flaate og Jarle Åmodt

3. Antall stemmeberettiga 11 stk. tilstede: 13 stk.

4. Innkalling til årsmøte og saksliste ble godkjent

5. Årsrapporten ble godkjent, med endringer.

Endringer:

Facebook siden vår blir nedlagt, pga. veldig liten interesse.

Under naturligvis så står det Ylving, rett navn er Fennefoss Ylving.

Bør for fremtiden ha med hvem som har vært i styret gjeldende år og

hvem som er på valg.

6. Regnskapet ble godkjent.

7. Innmeldte saker:

Ingen innmeldte saker

8. Hoppeslipp:

Det blir ikke slipp i lagets regi.

9. Mesterskapet:

Det blir mesterskap i slutten av august. Styret oppretter en komite.

10. Premie for flest starter i 2014:

Send ut forslag på statutter før innkalling til årsmøtet i 2015.

Medlemmene kan da gi tilbakemelding, før årsmøte.

Travbane aktiviteter: Antall starter pr. utøver er gjeldende.

Alle andre grener: Antall starter pr. ekvipasje er gjeldene.

Statutter blir lagt ut på www.rimfakse.no

11. Fastsettelse av kontingent:

Enstemmig for å beholde samme kontingent som vi har.

12. Valg:

Leder: Kerstin Refvem. 1. år nyvalgt.

Styremedlem: Jostein Langvik. 2. år gjenvalgt

Styremedlem: Marianne Seim Haaland. 2. år gjenvalgt

Styremedlem: Fatima Aakhus. 2. år gjenvalgt

Varamedlem med møteplikt: Janne Orstad. 1. år gjenvalgt

Varamedlem med møterett: Marta Lyngheim Olsen. 1. år gjenvalgt

Valgkomite:

Arvid Reiersen går inn for Ingeborg Flaate 1. år gjenvalgt

Torleif Fennefoss. 3. år nyvalgt

Revisor:

Revisor: Ole Gjesdal. 1. år gjenvalgt

Styret for 2014:

Leder: Kerstin Refvem
Styremedlem: Jostein Langvik
Styremedlem: Marianne Seim Haaland
Styremedlem: Majken Hetland
Styremedlem: Fatima Aakhus
Varamedlem: med møteplikt: Janne Orstad
Varamedlem: med møterett: Marta Lyngheim Olsen

Valgkomité:

Arvid Reiersen 1. år, Ellen Nordbustad 2. år, Torleif Fennefoss 3. år

Revisor: Ole Gjesdal

13. Valg av utsending til Landsmøte:

Kerstin Refvem og Marianne Seim Haaland

14. Budsjett:

Budsjettet ble godkjent med endringer.

Endring:

Vi la inn stevnestøtte på kr. 4500 for 2014. Styret utarbeider statutter og

legger disse på www.rimfakse.no

15. Valg av representant til samarbeidsutvalget for hest og utstillingsnemda:

Kerstin Refvem ble valgt til Samarbeidsutvalget for hest

Janne Orstad ble valgt in i utstillingsnemda for Øksnevad.

...................................................................................................................

Flest Startende i 2013

Travbane aktiviteter

1. Torbjørn Fennefoss med Fennefoss Ravn og Fennefoss Ruska. 15 starter.

2. Camilla Aakhus med Fennefoss Ylving. 12 starter.

3. Ida Helen Mellingen Andersen med Jak. 10 starter.

Andre aktiviteter

1. Sigrid Høgevold med Mille. 17 starter.

2. Ingeborg Flaate med Ruskens Solve. 9 starter.

3. Silje Mydland med Stokka Møyfrid. 1 start.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm