landslaget liten NNHSlogo
No events
1.  Åpning av årsmøtet ved Torleif Fennefoss
 
2.  Valg av møteleder – Torleif Fennefoss
     Valg av referent – Marianne Seim Haaland
     To til å underskrive protokollen – Gyri Reiersen og Janne Orstad
 
3.  Antall stemmeberettiga 9 stk. tilstede: 10 stk.
 
4.  Innkalling til årsmøte og saksliste ble godkjent
 
5.  Årsrapporten ble godkjent.
 
6.  Regnskapet ble godkjent.
 
7.  Innmeldte saker:
     Ingen innmeldte saker
        
8.  Hoppeslipp:
 Det blir ikke slipp i lagets regi. Vi bestemte at medlemmer som har tilgjengelig hingst sender
 presentasjon av hingsten og relevant informasjon til sekretær. Så sende laget ut en samlet
 presentasjon til alle hoppeiere i vårt område. 
 Det kom forslag om at laget gir noe tilskudd til slippene, dette er noe styret kan legge frem som
 sak på årsmøte i 2013. Dette må ses på i forhold til regnskap, budsjett og inntekter.
    
9.  Mesterskapet:
     Det blir mesterskap på Lista siste helga i august (forbehold om at det er ledig plass der)
     Torleif sjekker med travbanen, Kerstin med Ponnyhaugen.
     Det blir i år en veteranklasse (sammenlagt Veteran mester) for de over ca. 30 år (alderen er ikke
     helt bestemt)
     Vi bestemte at det blir 80 cm sprang, men rytteren må ha erfaring i sprang for å hoppe 80 cm.
     Styret setter ned en mesterskaps komite snarest.
 
10. Premie for flest starter i 2013:
      Vi bestemte at i år er det rytteren eller kusken som er gjeldende, statutter for konkurransen blir
      bestemt av styret og sendt på mail og lagt ut på Rimfakse.
 
11. Fastsettelse av kontingent:
 Enstemmig for å beholde samme kontingent som vi har.
 
12. Valg:
     
      Leder: Torleif Fennefoss       1. år gjenvalgt
      Styremedlem: Majken Hetland 2. år gjenvalgt
      Styremedlem: Johan Nesvik trekker seg, Fatima Aakhus valgt inn for 1 år
      Varamedlem med møteplikt: Marta Lyngheim Olsen 1. år
      Varamedlem med møterett: Janne Orstad 1. år
    
      Valgkomite: Ellen Nordbustad 3 år ny

    
       Styret for 2013:
       Leder: Torleif Fennefoss 
       Nestleder: Jostein Langvik
       Kasserer og Sekretær: Marianne Seim Haaland
       Styremedlem: Majken Hetland        
       Styremedlem: Fatima Aakhus
       Varamedlem med møteplikt: Marta Lyngheim Olsen
       Varamedlem med møterett: Janne Orstad
 
       Valgkomité:
       Arvid Reiersen 1 år, Ingeborg Flaate 2 år, Ellen Nordbustad 3 år   
 
       Revisor: Ole Gjesdal
 
 
13. Valg av utsending til Landsmøte:
      Det er ingen kandidater som hadde muligheter til å reise på landsmøte
 
14. Budsjett:
      Budsjettet ble godkjent.
 
15. Valg av representant til samarbeidsutvalget for hest og utstillingsnemda:
     Arvid Reiersen ble valgt til Samarbeidsutvalget for hest
     Styret må prøve å få tak i noen til å sitte i utstillingsnemda.
 
 
…………………………………………………………………………………………………….
      
Flest Startende i 2012
 
Travbane aktiviteter
 
1.    Torbjørn Fennefoss med Fennefoss Ravn
2.    Evy Anita Nordbustad med Ramuna
3.    Torbjørn Fennefoss med Laffen
 
Andre aktiviteter
 
            1. Ingeborg Flaate med Ruskens Solve
            2. Kerstin Refvem med Svarvar Fieger
            3. Sigrid Høgevold med Mille

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm