landslaget liten NNHSlogo
No events

Tilstede: Torleif Fennefoss, Johan Nesvik, Jostein Langvik, Gyri Reiersen(Fokus unghest), og Marianne Seim Haaland.

Konstituering av styret:

Leder: Torleif Fennefoss

Nestleder: Jostein Langvik

Kasserer og sekretær: Marianne Seim Haaland,

Styremedlem og representant i utstillingsnemda: Johan Nesvik

Styremedlem: Majken Hetland

Varamedlem med møteplikt: Fatima Aakhus

Varamedlem med møterett: Marta Lyngheim Olsen

Brukskjøring / bruksridning kurs:

Brukskjøringen blir for innkjørte hester. Jostein og Torleif er ansvarlig for dette kurset. De knytter til seg de resurspersonene de ønsker. Gyri hadde noen tips om sted.

Mesterskap:

Vi planlegger å legge årets Rogaland og Agder mesterskap til Lista. Vurderer å invitere med Telemark/Vestfold og Vest.
Legger opp til to dager med konkurranse, overnatting i telt, bading og sol.
Når jeg får dato for mesterskapet skal jeg sende mail og legge datoen ut på www.rimfakse.no

Fokus unghest:

Kombinert utstilling på Øksnevad den 18. august. Johan sjekker med Utstillingsnemda om vi skal ha Fokus unghest konkurranse. Johan gir tilbakemelding til Gyri som sender søknad til Fokus unghest.
Johan sjekker også om Hestival, hva det er og når.
Gyri informerte litt om samarbeidet med Jæren dølahestlag og Jæren fjordhestlag.
Ho hadde nå kontakt med dølahestlaget i forhold å arrangere innkjøringskurs.
Gyri tar kontakt med Ingeborg for å sjekke om ho har så mange ledige plasser på mønstringskurset at vi kan invitere dølahest og fjordhest laget på Jæren.
Siste info: Mønstringskurset er avlyst pga for få påmeldte.

Sosial samling uten hest:

Johan ansvarlig for å lage til dette, han trekker inn de personene han trenger til å hjelpe.

Facebook side for styret

Marianne lager denne. Dette blir en hemmelig gruppe for styret og komitéledere.

Premiering for flest starter i offisielle konkurranser:

Vi lager to grupperinger. Trav og monte i en og de andre i den andre gruppen. Marianne skriver forslag til statutter.

Slipp:

Ønsker å arrangere årets slipp på Sørlandet, I denne sørligste delen av landet er det ingen hingster og erfaringsmessig så er det mange hoppe eiere som ønsker kort vei til slippet. Det er også lenge siden det har vært slipp der nede.
Torleif tar hovedansvaret i samarbeid med styret og eventuelle resurspersoner.

Landsmøte:

Gjennomgang av handlingsplan som skal behandles på landsmøte. Det vi diskuterte var viktigheten av at det er samme øvelsene med uansett hvem som arrangerer. Både trav og monte bør være med. Vi synes også at de bør få inn brukskjøringskonkurranse på NM.
Dersom det er rom for det så bør det bli diskusjon om regelverket til NRYF. Der NRYF sier at ryttere med lisens i NRYF ikke kan ri på stevner som er arrangert av andre enn NRYF.
Vi skal sende brev til Landslaget og oppfordre de til å ta saken.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm