landslaget liten NNHSlogo
No events

Sandnes 22.01.12

1. Åpning av årsmøtet ved Torleif Fennefoss

2. Valg av møteleder – Torleif Fennefoss
Valg av referent – Marta Lyngheim Olsen og Marianne Seim Haaland
To til å underskrive protokollen – Gyri Reiersen og Fatima Aakhus

3. Antall stemmeberettiga 13 stk. tilstede: 15 stk.

4. Innkalling til årsmøte og saksliste ble godkjent

5. Årsrapporten ble godkjent med merknader.

Merknader:
· Det var mange treninger i forkant av NM, takk til Kerstin Refvem m/fam som organiserte dette.
· På aktivitetskvelden for psykisk utviklingshemmede stod det at Gyri hjalp til, dette er feil, ho var ikke med i 2011.
· I oversikt over premierte hester, Lyngdal: Stokka Sandy 2 pr. 2 kv.
· Det var også utstilling på Øksnevad.
· Når vi lager oversikt over premierte hester så må vi få med hestens navn og ikke bare hvem foreldrene er, når utstillingen er i vårt område.
· Kommentar, dersom medlemmene ønsker en oversikt over premierte hester i årsrapporten, så må de sende melding til sekretær.

6. Regnskapet ble godkjent med merknader.

Merknader:
· Manglet et par bilag. Viktig at de som har betalt noe, husker å ta vare på bilag.
· Ønske om en mer oversiktlig presentasjon, som kan legges frem på årsmøte.

7. Fastsettelse av kontingent.

Enstemmig for å fastholde samme kontingent som vi har.

8. Hoppeslipp:
Flertall for å fortsette slippet. 9 mot 4
Vi kan ikke ha slippet der vi har hatt det før, Styret gis fullmakt til å bestemme plass.

9. Innmeldte saker:

1. Støtte til de som starter offisielle stevner.
De 3 som har flest starter i offisielle stevner får en gavepremie.
Styret lager regler for dette.
Enstemmig vedtatt.

2. Bør den som sitter i samarbeidsutvalget for hest også sitte i utstillingsnemda:
Stemmegivningen viste nei, trenger ikke være samme person. 3 for, 9 mot

3. Skal vi få en logo for lokallaget:
Stemmer over om styret skal utlyse en konkurranse om logo. Vinnerforslaget blir så tatt med på neste årsmøte. Der det blir bestemt om vi skal gå for dette.
Enstemmig vedtatt.

10. Valg:

Leder: Torleif Fennefoss 1. år
Styremedlem: Jostein Langvik 2. år
Styremedlem: Johan Nesvik 2. år
Styremedlem: Majken Hetland 1. år
Varamedlem med møteplikt: Fatima Aakhus 1. år
Varamedlem: Marta Lyngheim Olsen 1. år

Revisor: Ole Gjesdal 1. år

Valgkomite: Ingeborg Flaate 3. år (Valgt under forutsetning av at de to andre i valg komiteen
også er aktive)

11. Utsending til landsmøte 2012:
Forslag om å sende to representanter.
10 stk stemte for å sende to.
Utsendinger:
Torleif Fennefoss og Jostein Langvik ble valgt.
Styret setter opp vara utsending.

12. Budsjett:
Budsjettet ble godkjent.

13. Valg av representant til samarbeidsutvalget for hest og utstillingsnemda:
Arvid Reiersen ble valgt til Samarbeidsutvalget for hest
Johan Nesvik ble valgt til utstillingsnemda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret for 2012:
Leder: Torleif Fennefoss
Styremedlem: Jostein Langvik
Kasserer: Marianne Seim Haaland
Styremedlem: Johan Nesvik
Styremedlem: Majken Hetland
Varamedlem med møteplikt: Fatima Aakhus
Varamedlem: Marta Lyngheim Olsen

Valgkomite:
Ingeborg Flaate 3. år
Arvid Reiersen 2. år
Kerstin Refvem 1. år

Revisor:
Ole Gjesdal

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm