landslaget liten NNHSlogo
No events

Sted: Røde kors-huset i Sandnes

 1. Åpning v/ Marianne S. Haaland
 2. Valg av møteleder – Torleif Fennefoss
  Valg av referent – Marta L. Olsen
  To til å skrive under protokollen – Jostein Langvik og Reidar E. Time
 3. Antall stemmeberettiget: 13. Til stede: 14
 4. Innkalling og saksliste ble godkjent
 5. Årsmelding ble godkjent m/ tilføyelser
 6. Regnskap ble enstemmig godkjent
 7. Innmeldt sak: Skal hoppeslippet bestå, skal vi ta ett år pause eller fortsette som før?
  Dette var noe vi begynte med fordi det var få godkjente avlshingster i Rogaland/Agder. Nå har vi et godt utvalg av avlshingster i begge fylkene og behovet for slipp er mindre. Antall hopper til slippet minker fra år til år. Det er delte meninger om vi skal fortsette med slipp eller ikke og vi hadde derfor en avstemning med følgende resultat:
  For: 8
  Mot: 5
  Dermed blir det slipp også i år, men vi må ha 1 person til i avlskomiteen for å kunne fortsette. Hvis deltakelsen synker ytterligere, må vi revurdere behovet for slipp.
 8. Kontingenten forblir uendret
 9. Valg
  Styre:
  Leder : Torleif Fennefoss 1 år – ny i dette vervet
  Nestleder: Marianne S. Haaland 2 år – ny i dette vervet
  Kasserer: Marianne S. Haaland 1 år - gjenvalgt
  Sekretær: Marta L. Olsen 1 år - gjenvalg
  Varamedlem: Majken Hetland 1 år – ny
  Varamedlem: Reidar Aamodt 1 år – gjenvalgt
  Revisor:
  Jostein Langvik 1 år – gjenvalgt
  Representant til valgkomité:
  Arvid Reiersen – ny i dette vervet
 10. Valg av utsending til landsmøte 2011: Torleif Fennefoss. Marianne S. Haaland er vara.
 11. Behandling av budsjett 2011
  Budsjett godkjent m/ endringer. Vi må jobbe mer med å få sponsorer til utstillinger og stevne.
 12. Valg av en representant til utstillingsnemnda og samarbeidsutvalget for hest.
  Vi hadde en diskusjon om disse vervene og valgte følgende representanter:
  Utstillingsnemnda: Johan Nesvik – gjenvalgt
  Samarbeidsutvalget: Arvid Reiersen – ny i dette vervet
 13. Årsmøte ble avsluttet
  Det ble lest opp en mail fra Asbjørn Larsen, som dessverre ikke kunne komme på møtet, hvor han takket for seg.
  Marianne fikk blomster for god innsats

  Etter endt møte ble følgende saker diskutert:
  - Bør føll mønstres sammen med moren, slik det blir praktisert for en rekke andre hesteraser?
  Dette er ikke aktuelt under føllmønstringen i Bjerkreim, da det ikke er nok plass. Et alternativ kan være å løsmønstre føllene. Dette bør tas opp med arrangørene av Bjerkreimsmarken.
  - Evaluering av mesterskapet
  Mesterskapet består av veldig mange klasser og det bør derfor deles opp på 2 dager: 1 dag med rideklasser og 1 dag med kjøreklasser. Prøve å få til en mulighet for overnatting og sosialt samvær om kvelden. Vi kan også invitere ekvipasjer fra andre fylker.
  Det kom også forslag om å fordele det på 2 helger, men da bare 1 dag om gangen. Styret undersøker blant deltakerne hva disse foretrekker før det avgjør hvordan vi skal gjøre det ved neste mesterskap.
  - Melde nordlands/lyngshest-laget inn i norsk rytterforbund?
  Dette er ikke aktuelt da det er alt for kostbart.
  - Lage en side for hingster i Rogaland/Agder på vår del av www.rimfakse.no.
  Det var stor enighet om dette.
  - Evaluering av aktivitetskomiteens funksjon. Hva slags aktiviteter?
  Det er stor enighet om å overlate denne jobben til styret, aktivitetskomiteen er derfor avviklet.
  Vi bør holde på de samme aktivitetene og videreutvikle disse. Forbedre samarbeidet med lagene for fjordhest og dølehest.
  Vil også prøve å få med flere fra Agder. Åpne for at folk kan ha med hester av andre raser på turer. Begynne med faste treninger på bane eller i hall, f.eks. ridehallen på Øksnevad. Evt. feltrittrening dersom det er interesse for dette.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm