landslaget liten NNHSlogo
No events

Sted: Stavanger

Tilstede: Asbjørn, Marta, Marianne og Johan

Sak 1: Konstutiering
Vervene ble fordelt slik:
Asbjørn – leder
Marta – sekretær
Marianne – kasserer
Torleif – nestleder
Johan – styremedlem

I tillegg har vi 2 varamedlemmer: Reidar og Anne Katrine

Sak 2: Stevne
Det årlige stevnet kommer til å arrangeres omtrent på samme tid som i fjor. Vi prøver å få leid Øksnevad vgs eller evt Forus travbane dersom det blir laget ridebane her før stevnedagen. Da har vi både travbane og ridebane på ett sted. Marianne forhører seg om dette. Det kan være at vi inviterer de med dølehest og fjordhest til å delta på stevnet for å få med flere ekvipasjer.

Sak 3: Aktiviteter
Siden det har vært noe laber interesse for de andre arrangementene vi har hatt, velger vi å fokusere på det årlige stevnet.

Sak 4: Utstillingsnemnd
Vi har for tiden ingen utstillingsnemnd. Vi bør ha en person som sitter i både utstillingsnemnda og samarbeidsutvalget. Dette må vi ta opp på neste årsmøte.

Sak 5: Navn på laget
Det blir i dag brukt 2 ulike navn på lokallaget vårt. Det riktige navnet er: Nordlands/lyngshestlaget i Rogaland og Agder. Marianne formidler dette videre til ansvarlig for Rimfakse.

Sak 6: Vedtekter
Marianne går gjennom disse med Kerstin

Sak 7: Diverse
- Torleif setter opp forslag til protest ang. patellaopphaking
- Innsatspremie utstilling. Vi vil gi en premie til de som gjør en ekstra god innsats på utstilling
- Alle mønstrere bør være med i konkurransen om premie for "beste mønstrer", ikke bare de som stiller hest i offisielle klasser. Marta formidler dette videre til samarbeidsutvalget. Resultatene for vallaker bør også være med i medlemsbladet.
- Premie for beste n/l-hest. Det bør være felles for hele landet hva denne premien er.

Neste styremøte blir 29. august kl 1800. Sted er ikke helt bestemt enda.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm