landslaget liten NNHSlogo
No events

14.02.10
Bens Café Helleland

1. Åpning av årsmøtet ved Asbjørn Larsen

2. Valg av møteleder – Arvid Reiersen
Valg av referent – Marianne Seim Haaland
To til å underskrive protokollen – Ingeborg Flaate og Kerstin Refvem

3. Antall stemmeberettiga 13 stk. tilstede: 13 stk.

4. Innkalling til årsmøte og saksliste ble godkjent

5. Årsrapporten ble godkjent med merknader.

merknader:
· Ønske om at en tar med premiering fra alle offisielle utstillinger.
· Ta med de som har startet stevner, ikke klubbstevner.
· Oversikt over hvor mange hopper hingstene har hatt i løpet av året.
· Det skal hete årsmelding ikke årsrapport.
· Feilskrift, delegatene var fra 2009.

6. Regnskapet ble godkjent med merknader.

Merknader:
· Landslaget har ikke fått overført medlemskontingenten for 2009, dette blir gjort i 2010.
· Det bør komme et skjema for arrangement regnskap, slik at dette blir ryddigere.
· Større arrangement, som stevnet og slippet bør skilles ut i regnskapet, slik at det blir lettere å få oversikt.

7. Innmeldte saker:

1 sak: Slippet på Sviland.

Det er ikke hingstemangel i området, skal vi da arrangere slipp?
Forslag som det stemmes over: Vedtar å avikle slippet, det åpnes for at privat personer kan overta og drive slippet i egen regi.
Resultat av avstemningen:
For: 5 stk
Mot: 7 stk
Blanke: 1 stk
Årsmøtet går ikke inn for forslaget, slippet fortsetter.

(Det ble i diskusjonen stilt spørsmål med om en bør ha fastere retningslinjer, eventuelt flere personer med i avlskomiteen.)

8. Fastsettelse av kontingent.

Enstemmig for å fastholde samme kontingent som vi har.

9. Valg

Styret

Leder. Asbjørn Larsen 1 år – gjenvalgt
Styremedlem. Marianne Seim Haaland 1 år - gjenvalgt
Styremedlem. Marta Lyngheim Olsen 2 år – ny
Styremedlem. Johan Nesvik 2 år. – ny i dette vervet
1. varamedlem. Anne Katrine Nevland 1 år - ny i dette vervet
2. varamedlem. Reidar Aamodt – gjenvalgt

Marianne Seim Haaland ble valgt til 1 år pga at en måtte justere, slik at ikke nesten hele styret blir på valg samtidig. Så fra neste år velges styremedlemmene for to år.

Valgkometen

Kerstin Refvem 3 år – gjenvalgt

Samarbeidsutvalget for hest

Johan Nesvik ble valgt

Revisor

Jostein Langvik

Aktivitetskomité

Marta Lyngheim Olsen, Gyri Reiersen, Bjørghild Aanestad. (Bjørghild er vår representant når det gjelder Fokus unghest)
Ingeborg Flaate kan bistå med tips og ideer i forhold til gjennomføring av aktiviteter.

Kommentar fra valgkomiteen: vedtektene bør ses igjennom, de virker mangelfulle.

10. Utsending til landsmøte 2010

Delegater til landsmøte ble: Asbjørn Larsen og Torleif Fennefoss
Vara: Marianne Seim Haaland og Johan Nesvik (i prioritert rekkefølge)

11. Budsjett ble godkjent

Punkt 12 og 13 i innkallingen, ble behandlet under valg.

Etter årsmøte hadde Arvid Reiersen et innlegg om hva en bør tenke på når en velger hingst til hoppa. Dette er et viktig emne og det var bra å få en diskusjon på dette. Takk til Arvid for en fin presentasjon

--------------------------------------------------------------------------------

Styret for 2010:

Asbjørn Larsen, Leder
Torleif Fennefoss, Nestleder
Marta Lyngheim Olsen, Styremedlem.
Johan Nesvik, Styremedlem
Marianne Seim Haaland, styremedlem, sekretær
Anne Katrine Nevland, 1. varamedlem m./møteplikt.
Reidar Aamodt, 2. varamedlem

Valgnemnd:

Kerstin Refvem, 3 år
Ingeborg Flaate, 2 år
Arvid Reiersen, 1 år

Revisor:

Jostein Langvik

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm