landslaget liten NNHSlogo
No events

Årsmøtet i avlslaget for Nordlandshest på Helgeland avholdes på Fru Haugans hotell i Mosjøen lørdag den 26. februar 2010 kl. 12.00.            

Etter årsmøtet inviteres årsmøtedeltakerne til middag på hotellet.

SAKSLISTE

Sak 1.    Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2.    Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll
Sak 3.    Årsmelding
Sak 4.    Regnskap og budsjett
Sak 5.    Fastsettelse av kontingent, styret foreslår ingen endring
Sak 6.    Leie av hingst sommeren 2011
Sak 7.    NM for Nordlandshest/Lyngshest på Klosterskogen 29.- 31. juli 2011.Eventuelt tilskudd til deltakere fra avlslaget diskuteres
Sak 8.    Helgelandsmesterskap 2011. Tid og sted diskuteres.
Sak 10.  Valg          

På valg er: Leder, Jørgen Borgan                            
Styremedlem, Frank Saus                          
Styremedlem, Lena Steinslett             
Styremedlemmene Dag Breines og Christine Nilsen er ikke på valg.             

I tillegg skal det velges varamedlemmer. I dag sitter i nummerrekkefølge:    
Siri Flaat, Lise Aanensen, Jenny Kristiansen og Lene Borgan.

Aktivitetsutvalg. I dag sitter Per Heimstad og Magnar Perjord Valgnemnd: Leder Svein Ravatsås går ut, Birgit Bjørsvik og Magnar Perjord rykker opp en plass. Nytt medlem skal velges til tredjeplassen.

Revisor: Øystein DalenUtsending til landsmøte, Gardermoen 26. marsAvslutning og middag

######################

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte, middag og entrivelig hesteprat i Mosjøen den 26. februar!!!

 

 

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm