landslaget liten NNHSlogo
No events

04,05 og 06 oktober

Tre norske hesterasar-fellesskap som avler suksess
Ønsker å dele litt av det jeg var så heldig med på å få oppleve på Gardermoen sist helg der det var møte mellom de tre norske hesterasen dølehast, fordhest og Norlandshest / Lyngshest

Fredag
Møteleder var Bjørn Vollstad som styrte møtet i tre dager med på en meget bra måte.
Bjørn, redegjorde for hva som var målet med helgas møte, det å få samkjørt de tre norske rasene og fortalte at det var første gangen det var formell kontakt mellom rasen og de respektive rasenes hovedstyre / Landslag. Videre var de respektive lederne for hver rase, Janne Selien for Fjordhest, Marit Wasmuth for Norlandshest / Lyngshest og Kjell Horten for Dølehest fremme og redegjorde om bedekkingstall og hvordan ståa var, Konklusjonen er at det er lite etterspørsel , dårelige bedekkingstall slik at rasene ikke klarer å reprodusere seg,
Videre er planen å utvikle en felles Markedsplan / Handlingsplan mellom de tre norske slik at vår andel av de ca 125 0000 hestene i landet kan øke.

Neste ut var forsikkringselskapet Agria som også hadde bidratt med midler til denne helga. Foredragsholderen redegjorde for hvordan forsikringene var inndelt i forskjellige nivå og hva som ville bli dekket, og hva som ikke falt inn under vilkårene.

Neste ut var leder for Norsk hestesenter Vegard Thune som redegjorde om finansieringen av hestesentert og hvilke utfordringer de står ovenfor som utdanningsinstutisjon og stambokfører for rasene.
Videre ble det klart at utvidet Bruksprøve forsvinner i den form som den har i dag. Dagens prøver koster for mye i forhånd til de data som kan leses ut av prøven. Den vil bli erstattet av en enklere / andelenes test som forhåpentlig vis vil generere mer og bedre data. Dette var en seier for styre i landslaget NL/LH. Som har stått på for å få til en endring. Det videre arbeidet går ut på å finne en ny testform samt at den andelen av penger som tidligere er brukt skal tilfalle raseorganisasjonene uavkortet og i all fremtid, slik at rasene selv kan utvikle mekanismer og testsytemer.
Denne nyheten / avklaringen bar preg av å være en aldri så liten " Bombe"

Videre ble det innformert om EU's felles husdyrsforskrifter. Den viktigste nyteten der er at kåringsforskriften står for fall, det jobbes med å få til et unntak for de særnorske rasene.
Myter og fakta: Hva mener vanlige folk om våre hesteraser?
Wenche Bosch redegjorde fra sin bacheloppgave, en markedsundersøkelse om hva vanlige folk mener om hesterasene våre, Hun har gjennomført en spørreundersøkelse
Funnene i Wenckes undersøkelser tyder på at hesterasene våre ikke er så ukjente for folk flest som tidligere antatt og at den generelle oppfatningene om de nasjonale rasenes egenskaper på mange punkt samsvarer med hesteeierenes.

Lørdag:
Lørdag presenterte Leif Hem foreløpige funn og analyser fra spørreundersøkelsen om folk sitt forhold de norske hesterasene, og påpekte mulige strategier for merkevarebygging og markedsføring av de nasjonale hesterasene.Vi har en vei å gå når det gjelder å "knuse myter" - og få markedsført de nasjonale rasene for det de er. Endelig rapport og anbefalinger fra forprosjektet på markedsføringsstrategier, som er et samarbeid mellom de tre nasjonale rasene, kommer senere i høst.

Lunch:
Rasespesifikk del:
To lokal lag fortalte om deres arbeid i laget, Rogaland og ?
Signaturaktiviter, Åpent fora med mange innspill. Sener på Søndagen kom "Lyngskeid" som en samlende benevnelse
Gruppeoppgaver
Oppgav om rasen og dens egenskaper, vi ente opp med
Sterk-mangfoldig-ekte

Det ble arbeidet først i felles fora, deretter i grupper og så en plenumsamling.

Felles middag

Søndag:
Når et hesteliv tar slutt:
Søndag ble søkelyset satt på emnet "Slakt av hest - når et hesteliv tar slutt". Dette omhandlet problematikken med "gratishester", økonomi, pris på slakt, regler, rutiner og ikke minst det etiske perspektivet. Videre utfordringer i markedet når oppdrettere må "konkurrere" med "billigsalg" og "gibort" priser på hest generelt i Norge i dag.
Status for nasjonale signaturaktiviter:

Neste post på programmet var "status for nasjonale signaturaktiviteter"
-de tre organisasjonene beskrev erfaringer og utprøvinger så langt - og vi er på riktig vei!
Vi er i ferd med å finne aktiviteter som er særskilt egna for de norske rasene - og et nytt ord for signaturaktivitet er født: SKEID (med respektive rasenavn foran).
Skeid er et norrønt ord - betydning er "konkurranse" - "hestekamp" -"kappritt".

De nasjonale sentrene fortalte deretter kort om sitt virke og om den nye samarbeidsavtalen seg i mellom, der man tar sikte på å ha et enda tettere samarbeid om oppgaver som de nasjonale rasene trenger å få utført i framtida

Meget viktig og innholdsrik helg
Per E Heimstad

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm