landslaget liten NNHSlogo
No events

Møtet ble holdt på Fru Haugans hotell, Mosjøen.
Tilstede var 11 medlemmer : Per Heimstad, Lene Borgan, Bente Fuglstad, Kirsten Thoresen, Unni Saus, Hege K. Meisfjord, Grete H. M. Jørgensen, Frank Saus, Siri Flaat, Magnar Perjord, Jørgen Borgan.

Sak 1 Åpning. Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder: Frank Saus. Referent: Per Heimstad.

Sak 3 Årsmelding. Siri Flaat leste årsmeldingen om aktiviteter i laget.

Sak 4 Regnskap. Frank Saus redegjorde for regnskapet og de disposisjoner som er gjort. Regnskapet blir godkjent med forbehold om godkjent revidering.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent. Forslag på kr. 400,- Godkjent.

Sak 6 Leie av lagshingst for året 2014. Styret får fullmakt til å leie inn hingst for sesongen, og å arrangere slipp.

Sak 7 Lyngsskeid. Magnar Perjord og Per Heimstad la fram tanker om å arrangere Lynsskeid i Marka i sommer.

Sak 8 Valg.
Leder: Siri Flaat. 1 år gjenvalgt.
Styremedlem: Kirsten Thoresen. 2 år gjenvalgt
Styremedlem: Bente Fuglstad. 2 år gjenvalgt

Styret for 2014:
Leder: Siri Flaat.
Styremedlem: Frank Saus
Styremedlem: Per Heimstad
Styremedlem: Kirsten Thoresen
Styremedlem: Bente Fuglstad

Varamedlemmer:
1. vara: Lise Aanensen
2. vara: Grete Jørgensen

3. vara: Lena Steinslett
4. vara: Jørgen Borgan

Valgkommite: Lilliann Jensen (1 år), Lena Steinslett (2 år), Unni Saus (3 år)

Revisor: Hans Langfjord

Utsending til Landsmøtet på Værnes: Frank Saus

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm